Výměna LPG nádrží

Životnost tlakových LPG lahví je stanovena Vyhláškou Ministerstva dopravy č. 341 a činí 10 let pro LPG a 20 let pro CNG nádrže, pokud není výrobcem stanoveno jinak. Na společném jednání mezi zástupci výrobců tlakových LPG lahví a Ministerstvem dopravy ČR bylo závěrem konstatováno, že po této stanovené době životnosti nelze bezpečně garantovat stálost bezpečnostních parametrů tlakových LPG nádrží, a že po vypršení termínu platnosti tlakové zkoušky a ukončení její životnosti je třeba je vyměnit.

CENA VÝMĚNY PROŠLÉ LPG NÁDRŽE

 Typ výměny LPG nádrže Cena
 Výměna válcové nádrže bez M/V od 6 500 Kč
 Výměna toroidní nádrže bez M/V od 8 000 Kč
                         

 

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a zahrnují práci, materiál a revizi.

 Upozornění:  Ceny výměny LPG nádrží jsou pohyblivé a jejich konečná výše závisí od velikosti nádrže.