Palivová nádrž na LPG

  • se plní jen na 80% své kapacity z důvodu fyzikální roztažnosti plynu
  • je testována tlakovou zkouškou při 67 barech (tlak při tankování LPG je jen 10 barů)
  • je vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny pomocí kvalitní technologie
  • neexploduje ani při vhození do přímého ohně (má pojistný ventil)
  • zpětné ventily brání úniku plynu i v případě násilného protržení palivového potrubí
  • při náhodném úniku ze spojů je plyn odváděn odvětrávacími hadicemi mimo vozidlo
  • plynový LPG systém je pod větší kontrolou než benzín vzhledem ke každoroční revizi
  • vysoká kvalita palivového systému LPG zaručuje vysokou bezpečnost při provozu