Schválení, záruka a pojištění LPG

SCHVÁLENÍ LPG PŘESTAVBY

Provádíme zápis přestavby LPG do velkého TP (technického průkazu) a registraci vozidla do databáze přestavěných vozidel. Zákazník pouze nahlásí změnu technického stavu na odboru dopravy, u kterého je vozidlo evidováno a kde dojde k výměně malého osvědčení o registraci vozidla.


ZÁRUKA NA LPG PŘESTAVBU

Autogas Opava poskytuje:

  • Standartní záruční lhůtu v délce 24 měsíců na všechny typy přestaveb a všechny systémy.
  • Zvýšenou záruční lhůtu na nové vozidlo před jeho prodejem v délce 36 měsíců nebo ujetých 100 tisíc km.
  • Mimořádnou záruční lhůtu na některé komponenty (např. řídící jednotka) systému STAG v délce až 60 měsíců.

POJIŠTĚNÍ PŘESTAVBY

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé nesprávnou obsluhou, nesprávnou manipulací, použitím nekvalitního pohonu LPG, havárii vozidla.

Pojištění se dále nevztahuje na vozidla, u nichž nebyly dodrženy pokyny pro obsluhu a údržbu LPG zařízení nebo nebyl dodržen rozpis servisních prohlídek dle servisní knihy předané zákazníkovi po montáži. Provedené servisní prohlídky se vždy zaznamenávají do servisní knížky. Servisní prohlídky budou prováděny výhradně u firmy Autogas nebo po předběžné konzultaci v síti našich autorizovaných servisů.

V případě provedení servisní prohlídky jinde pojištění zaniká.

Vznik škodné události je zákazník povinen oznámit společnosti Autogas bez zbytečného odkladu. Autogas po posouzení příčiny (příčinná souvislost s alternativním pohonem) poskytne součinnost a odbornou pomoc při posuzování závady a určení způsobu opravy. Ve sporných případech škod způsobených vadou výrobku bude rozhodující stanovisko výrobce zařízení.

Likvidaci provede pracovník - likvidátor společnosti KOOPERATIVA a.s. ve standardních lhůtách stanovených zákonem.

Zákazník poskytne Autogasu součinnost při předkládání potřebných dokumentů k likvidaci pojistné události:

  • Kopii velkého TP
  • Registrační značku vozidla
  • Místo, kde se vozidlo nachází
  • Fotodokumentaci poškozených dílů
  • Datum přistavění vozidla do servisu
  • Případně další dokumenty vyžádané pojišťovnou