Palivová nádrž na LPG

Bezpečnost LPG

Autogas Opavase plní jen na 80% své kapacity z důvodu fyzikální roztažnosti plynu

Autogas Opavaje testována tlakovou zkouškou při 67 barech (tlak při tankování LPG je jen 10 barů)

Autogas Opavaje vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny pomocí kvalitní technologie

Autogas Opavaneexploduje ani při vhození do přímého ohně (má pojistný ventil)

Autogas Opavazpětné ventily brání úniku plynu i v případě násilného protržení palivového potrubí

Autogas Opavapři náhodném úniku ze spojů je plyn odváděn odvětrávacími hadicemi mimo vozidlo

Autogas Opavaplynový LPG systém je pod větší kontrolou než benzín vzhledem ke každoroční revizi

Autogas Opavavysoká kvalita palivového systému LPG zaručuje vysokou bezpečnost při provozu